Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Περίληψη για την ανάδειξη φορέα υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος 2009 δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2009) 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

KYA


Επιστροφή στην κορυφή