Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου Καταχωρήσεις Αιτήσεων Μεταβίβασης έτους 2009»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή στην κορυφή