Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βάμβακος» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Επιστροφή στην κορυφή