Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προμήθεια γραφιστικών υπηρεσιών για το νέο δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τις κάτωθι απαιτήσεις: 


  • Δημιουργία γραφιστικού προτύπου για την πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου για χρήση στο html κώδικα των σελίδων
  • Προμήθεια του συνόλου των εικόνων που θα χρησιμοποιηθούν στις διαφορετικές σελίδες που θα δημιουργηθούν
  • Προμήθεια stylesheets για την παρουσίαση πίνακα, κειμένου, συνδέσμων, blocks, ηλεκτρονικών φορμών

    jpg Γενικοί Όροι
    jpg Πρόσκληση

Επιστροφή στην κορυφή