Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών ραφιών (dexion) στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: 


jpg ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
jpg ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή