Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

O ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται να αναθέσει κατόπιν υποβολής προσφορών το έργο: «Εργασίες καθαριότητας του κτιρίου επί της οδού Χ. Λουριώτη στην Άρτα». 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή