Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Το 2015, πρώτο έτος εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, εφαρμόζεται ένα νέο καθεστώς, το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης, το οποίο αντικαθιστά το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης. Για το λόγο αυτό, τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και το 2015 χορηγούνται νέα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης. Μεταβίβαση δικαιωμάτων μπορεί να γίνει μετά την ολοκλήρωση της χορήγησης των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στους δικαιούχους γεωργούς.

Επιστροφή στην κορυφή