Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Στο ενημερωτικό δελτίο και την υπ' αριθμ. 105441/01.10.2015 εγκύκλιο θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος των μικρών καλλιεργητών το 2015. Στο καθεστώς εντάσσονται αυτόματα όσοι γεωργοί πληρούν τις προϋποθέσεις.Ο μικρός καλλιεργητής έχει την δυνατότητα απένταξης κάθε έτος,ειδικά για το 2015 καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης απένταξης είναι η 15η Οκτωβρίου 2015.

Επιστροφή στην κορυφή