Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 125378
ΦΕΚ: 102
Τεύχος: Β
Έτος: 2004
Μέτρο: Πρόγραμμα χρηματοδότησης ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdfKYA 125378 ΦΕΚ Β 102 2004

Επιστροφή στην κορυφή