Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Είδος: Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός: 1289
Έτος: 2014
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1289/2014 της επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό ποσοστού αποδοχής για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής, την απόρριψη των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής και την αναστολή της υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής για τη ζάχαρη εκτός ποσόστωσης

Σχετικό Αρχείο:

pdf Εκτελεστικός Καν 1289 2014 ζάχαρη εκτός ποσόστωσης

Επιστροφή στην κορυφή