Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Είδος: Εγκύκλιος
Αριθμός: 17190/28.03.2024
Έτος: 2024
Πυλώνας / Ταμείο: Οριζόντια θέματα - ΕΓΤΕ & ΕΓΤΑΑ

Επιστροφή στην κορυφή