Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Δικαιούχοι: Οι δικαιούχοι του μέτρου αυτού θα είναι οι ιδιοκτήτες και οι φορείς διαχείρισης των ανωτέρω δασών και συγκεκριμένα: φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Δήμοι ή Κοινότητες, καθώς επίσης και μισθωτές δασών και δασικών εκτάσεων . Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης (συστάδας) καθορίζεται σε 50 Ha. Το σύνολο των επιλέξιμων εκτάσεων που θα ενταχθούν στην Δράση του Μέτρου είναι 200.000 Ha.
Ενεργό: ΌΧΙ

 Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή