Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Κατηγορία Καθεστώτος: Μέτρα Αγοράς
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Λοιπά
Πρόγραμμα: Μέτρα Αγοράς έως 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Ενεργό: ΝΑΙ

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή