Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με θέμα: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Νομαρχιακής Μονάδας Λέσβου».


doc ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με θέμα: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Μονάδας Πελλοπονήσου (Τρίπολη)».


doc ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με θέμα: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης–Νομαρχιακή Μονάδα Χανιών στα Χανιά,Νομαρχιακή Μονάδα Ρεθύμνου στο Ρέθυμνο,Νομαρχιακή Μονάδα Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο».


doc ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με θέμα: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Μονάδας Ανατολικής Μακεδονίας στην Κομοτηνή,στον Έβρο,στη Δράμα,στη Ξάνθη,στην Καβάλα».doc ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με θέμα: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας(Ιωάννινα)».


doc ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με θέμα: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδος,στη Λάρισα,στο Βόλο,στη Καρδίτσα,στα Τρίκαλα».


doc ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με θέμα:«Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτ.Ελλάδος–Πελοποννήσου-Ιονίου(ΠΑΤΡΑ)».


doc ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με θέμα: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας Θράκης,στη Θεσσαλονίκη και στις Νομαρχιακές Μονάδες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών, Πιερίας, Χαλκιδικής».


doc ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με θέμα: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδος,στην Λαμία,στην Λειβαδιά και στην Χαλκίδα».


doc ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 22/02/2013 από τις 15:00 έως και το Σάββατο 23/02/2013 θα εκτελεστούν τεχνικές εργασίες αναβάθμισης των συστημάτων του Υπολογιστικού Κέντρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.


Ως εκ τούτο δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης 2013, θα δοθεί η δυνατότητα διαδικτυακής υποβολής της, η οποία εκτός της Αίτησης Ενίσχυσης διαφόρων καθεστώτων προς ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνει την Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του ΕΛΓΑ και την ετήσια ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης 2013, θα δοθεί η δυνατότητα διαδικτυακής υποβολής της, η οποία εκτός της Αίτησης Ενίσχυσης διαφόρων καθεστώτων προς ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνει την Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του ΕΛΓΑ και την ετήσια ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).


Όπως την προηγούμενη χρονιά, έτσι και φέτος θα δίνεται η δυνατότητα η Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης να έχει μεταβολές και στα γεωχωρικά δεδομένα. Επιπρόσθετα, θα κλείνει οριστικά ο κύκλος της υποβολής της αίτησης καθώς θα επισυνάπτονται ηλεκτρονικά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σ’ αυτό το πλαίσιο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση εγγραφής στην εφαρμογή διαδικτυακής υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης στον σύνδεσμο www.opekepe.gr/aee2013_online.asp για τη λήψη κωδικού πρόσβασης. Η αίτηση εγγραφής μπορεί να γίνει μέχρι 25/4/2013 και ακολούθως η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης θα είναι δυνατή από την ενεργοποίηση του λογαριασμού, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν σχετικό μήνυμα, έως και την 1/5/2013.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής λήψης κωδικού πρόσβασης, ανεξάρτητα του τρόπου που υπέβαλαν την αίτησή τους κατά την προηγούμενη χρονιά. Δεν θα μπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακώς την αίτησή τους όσοι έχουν κύρια και συμπληρωματική αίτηση.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την επικαιροποίηση της εφαρμογής «Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη» μέσα από την οποία οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τη βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη για το έτος 2013 (χρονικό διάστημα ισχύος από 1/1/2013 έως 31/1/2014) και η οποία δεν απαιτεί επικύρωση καθώς παράγεται αποκλειστικά από ήδη επικυρωμένα στοιχεία του ΥπΑΑΤ. 


Επισημαίνεται ότι η χορήγηση της βεβαίωσης δεν απαλλάσσει τον παραγωγό από την υποχρέωση της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ακολουθώντας το σύνδεσμο http://e-services.minagric.gr/.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνουν την έναρξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» προϋπολογισμού 3.210.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ: 379473 και ομώνυμο τίτλο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνουν την έναρξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» προϋπολογισμού 3.210.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ: 379473 και ομώνυμο τίτλο.


 
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή προς τους έλληνες παραγωγούς ενός νέου ψηφιακού και ορθού υποβάθρου επί του οποίου θα μπορούν να δηλώνουν ψηφιακά την αίτησή τους για ενιαία ενίσχυση. Η πράξη θα καλύψει μέρος της ανανέωσης του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, όπως αυτή επιβάλλεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (δεδομένου ότι έχει παρέλθει ο χρόνος χρήσης του προηγούμενου υποβάθρου), ώστε να παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης από τους παραγωγούς μέσω της πύλης e-ΥπΑΑΤ με χρήση web-gis. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων και συνίσταται στο υποσύστημα γεωβάσης δεδομένων, στη διασύνδεση των υπηρεσιών με τους χρήστες, στην προμήθεια ορθοεικόνων και στην διανυσματοποίηση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων. Ειδικότερα, το υποσύστημα της βάσης δεδομένων περιλαμβάνει τη γεωβάση που θα απαιτηθεί και θα περιλαμβάνει τόσο τις ορθοεικόνες όσο και τις ενότητες σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές της ανανέωσης του Σ.Α.Α. Συμπληρωματικά περιλαμβάνει την προμήθεια έγχρωμων ορθοεικόνων και αφορά περιοχές που καλύπτουν το 30% της χώρας καθώς και τη διανυσματοποίηση των ενοτήτων και υποενοτήτων του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων σε περιοχές που καλύπτουν το 69% της χώρας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28-03-2013. Τα τεύχη διακήρυξης είναι διαθέσιμα στον δικτυακό χώρο του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013, τελέστηκαν στη Θεσσαλονίκη τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης <<Zootechnia 2013 >> που θα διαρκέσει έως τις 10 Φεβρουαρίου.

Ανακοινώνουμε την προσωρινή παύση λειτουργίας της εφαρμογής «Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαίωσης Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη» λόγω εργασιών επικαιροποίησης των στοιχείων των βάσεων από ΟΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ΚΕΠΥΟ που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με το Νόμο 3874, για το έτος 2013.


Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των προσεχών ημερών δίνοντας στους αγρότες τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τη βεβαίωση του ΚΚΕΑ απευθείας χωρίς την απαίτηση επικύρωσης καθώς θα παράγεται αποκλειστικά από ήδη επικυρωμένα στοιχεία του ΥπΑΑΤ. Επισημαίνουμε ότι μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών οι αγρότες για τη χορήγηση της βεβαίωσης ΚΚΕΑ, θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στο ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του Καν (ΕΚ) 1535/2007 και κατ’εφαρμογή της υπ΄ αριθ.4936/130806/27-12-2012 Κ.Υ.Α. και της υπ΄ αριθ. 234/8465/22-01-2013Υ.Α., χορηγήθηκε η κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας, συνολικού ύψους 9.143.700 € , στους βοοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους των πεδινών περιοχών οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης που προβλέπεται στα πλαίσια του άρθρου 68 του Καν(ΕΚ)73/2009. 


Ολοκληρώθηκε και η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των εν λόγω δικαιούχων, εκ των οποίων 5.245 ενημερώθηκαν μέσω της Υπηρεσίας Συντόμου Μηνύματος (SMS).

Η κατ’αποκοπήν ενίσχυση χορηγήθηκε ως ακολούθως :

Κατηγορία Εκμετάλλευσης Κατ’ αποκοπή ποσό ήσσονος σημασίας για εκμεταλλεύσεις κτηνοτροφικής κατεύθυνσης με αιγοπρόβατα,€ Κατ’ αποκοπή ποσό ήσσονος σημασίας για εκμεταλλεύσεις κτηνοτροφικής κατεύθυνσης με βοοειδή, €
1 (7,5 -15ΜΜΖ) 300 600
2 (15 -30ΜΜΖ) 600 1.200
3 (30 -60ΜΜΖ) 900 1.800
4 (60 -120ΜΜΖ) 1.500 2.400
5 (120 -240ΜΜΖ) 2.400 3.600
6 (240 - 480ΜΜΖ) 3.600 4.500
7 (>480 ΜΜΖ) 4.500 5.100Η πληρωμή των βοοτρόφων και αιγοπροβατοτρόφων των ορεινών περιοχών θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της ενίσχυσης που προβλέπεται στα πλαίσια του άρθρου 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009 και της εξισωτικής αποζημίωσης για το έτος 2012.

Προγραμματίζεται, άμεσα, η καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης, συνολικού ύψους (12.500.000 €) ,στους πτηνοτρόφους/χοιροτρόφους. Καλούνται άμεσα, όσοι από τους πτηνοτρόφους/χοιροτρόφους δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2012, να απευθυνθούν στις κατά τόπους Ε.Α.Σ. μέχρι τις 8/2/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τη διαδικασία σύμφωνα με το ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ


Οδηγίες εφαρμογής των Μέτρων 3,4 &5 της Ειδικής Στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν.(ΕΚ)73/2009.docΟΔΗΓΙΕΣ

Επιστροφή στην κορυφή