Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Α.Σ. Πύργου Ο Ροδίτης

pdfΠρόσκληση 12[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11


Περισσότερα...

Αγροτική Συν. Οργάνωση Ελαιοπαραγωγών Δ.Βιάννου

pdfΠρόσκληση 20 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 20

pdfΠρόσκληση 19 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 19

pdfΠρόσκληση 18 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18


Περισσότερα...

Α.Σ. Αγίου Μύρωνα

pdfΠρόσκληση 18 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18

pdfΠρόσκληση 17 [Ανενεργή]

 pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17

pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16


Περισσότερα...

Α.Σ. Κρούσωνα Ελαιοκομικών και Λοιπών Προϊόντων

pdfΠρόσκληση 17 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17

pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16

pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15


Περισσότερα...

Α.Σ.Ελαιουργικός και Καστανοπαραγωγικός συν. Παλαιών Ρουμάτων


Περισσότερα...

Α.Σ. Ζυμβράγου

pdfΠρόσκληση 22 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 22

pdfΠρόσκληση 21 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλσης 21

pdfΠρόσκληση 20 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 20

pdfΠρόσκληση 19[Ανεργή]

pdfΑποτέλεσμα Πρόσκλησης 19

pdfΠρόσκληση 18[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18


Περισσότερα...

Α.Σ. Μεσκλών

pdfΠρόσκληση 18 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18

pdfΠρόσκληση 17 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17

pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16

pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή] 

 pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15


Περισσότερα...

Α.Σ. Ορεινού

pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]

pdfΑποτέλεσμα Πρόσκλησης 16

pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15

pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14


Περισσότερα...

Α.Σ. Επισκοπής

pdfΠρόσκληση 17 [Ανενεργή]

pdfΑποτέλεσμα Πρόσκλησης 17

pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσμα Πρόσκλησης 16

pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή]

pdfΑποτέλεσμα Πρόσκλησης 15

pdfΠρόσκληση 14[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14


Περισσότερα...

Ε.Α.Σ. Καβάλας

pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6

pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5

pdfΠρόσκληση 4 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 4


Περισσότερα...

Α. Ελαιοκομικός Σ. Λιθίνων

pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11

Περισσότερα...

Α. Ελαιοκομικός Σ. Ζάκρου

pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16


Περισσότερα...

Α.Σ. Ελαιοπαραγωγών Νομίων Φουτίων Μονεμβασίας

pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Συκέας-Λακωνίας

pdfΠρόσκληση 16[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16

pdfΠρόσκληση 15[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15

pdfΠρόσκληση 13[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13

pdfΠρόσκληση 12[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14

pdfΠρόσκληση 11 [Ανεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11

pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10

pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9

pdfΠρόσκληση 8[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8

pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7


Περισσότερα...

Συνεργαζόμενοι Παραγωγοί Α.Ε.

pdfΠρόσκληση 7[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7


Περισσότερα...

Α.Σ. Αγίου Δημητρίου,Αγ.Νικολάου & Ταλάντων Μονεμβασιάς

pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14

pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Πεύκων

pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11

Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Ασωπού


Περισσότερα...

Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Ελαιολάδου και Λιπασμάτων

pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή] 

pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]

 pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14

pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11

pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10

pdfΠρόσκληση 9[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9

pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8


Περισσότερα...

Α.Σ. Επεξεργασίας και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Παραγωγών Αγρινίου ''Ένωση Αγρινίου''

pdfΠρόσκληση 8[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8

pdfΠρόσκληση 7[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7

pdfΠρόσκληση 6[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6


Περισσότερα...

Α. Ελαιοκομικός Σ. Μεταμόρφωσης

pdfΠρόσκληση 13[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13

pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Μικρής Μαντινείας-Αβίας

pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11

pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10

pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9   


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Παλαιοκήπου Α (πρωην Α.Σ. Παλαιοκήπου)

pdfΠρόσκληση 15[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15

pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14

pdfΠρόσκληση 13[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13

pdfΠρόσκληση 12[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11


Περισσότερα...

Α.Σ. Ελαιολάδου και Επ. Ελιάς τ.Δ.Αρκαδίου

pdfΠρόσκληση 17 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17

 


Περισσότερα...

Α. Ελαιοκομικός Σ. Παπαγιαννάδων


Περισσότερα...

Α. Ελαιοκομικός Σ. Κούτσουρα "Φοίνικας"

pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Αγίου Δημητρίου Ζάρακος

pdfΠρόσκληση 14[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14

pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13

pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11

pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10


Περισσότερα...

Α.Σ. Στέρνας

pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7

pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6

pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5


Περισσότερα...

Αγροτικός Ελαιουργικός Σταφιδικός Οινοποιητικός Σ. ΕΑΣ Ζακύνθου


Περισσότερα...

Α.Σ. Παραγωγών Βρώσιμων Ελαιών Νεάπολης Αγρινίου


Περισσότερα...

Ένωση Σ. Αγροτών Κέρκυρας

pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11

pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]

pdfΑποτέλεσμα Πρόσκλησης 10


Περισσότερα...

Α.Σ. Παραγωγών Βρώσιμων Ελαιών Τριχωνίδας


Περισσότερα...

Ελαιοκομικός-Αμπελοοινικός Σ. Κουνάβων

pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15

pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14

pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13


Περισσότερα...

Α. Οπωροκηπευτικός Ελαιουργικός Σ. Τυμπακίου

pdfΠρόσκληση 21[Ανενεργή]

 pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 21

pdfΠρόσκληση 20[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 20

pdfΠρόσκληση 19[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 19


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Αγίου Νικολάου Βοιών Ο Μαλέας

pdfΠρόσκληση 21[Ανενεργή]

 pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 21

pdfΠρόσκληση 20[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 20

pdfΠρόσκληση 19[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 19

pdfΠρόσκληση 18[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18

pdfΠρόσκληση 17[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17

pdfΠρόσκληση 16[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16


Περισσότερα...

Α.Σ. Θεσπρωτίας - Πρέβεζας Ένωση Αγροτών


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Στυλίδας

pdfΠρόσκληση 21[Ανενεργή]

pdfΠρόσκληση 20[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 20

pdfΠρόσκληση 19[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 19

pdfΠρόσκληση 18[Ανενεργή] 

pdfΑποτέλεσμα Πρόσκλησης 18

pdfΠρόσκληση 17[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17

pdfΠρόσκληση 16[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16

pdfΠρόσκληση 15[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15

pdfΠρόσκληση 14[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14

pdfΠρόσκληση 13[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13


Περισσότερα...

Α.Σ. Μυρτιάς


Περισσότερα...

Α.Σ. Πετρίνας

pdfΠρόσκληση 12[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11

pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10

pdfΠρόσκληση 9[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9


Περισσότερα...

Μονοπάτι Α.Ε.

pdfΠρόσκληση 12[Ανενεργή]

 pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11


Περισσότερα...

Α. Ελαιοκομικός Σ. Χαμεζίου


Περισσότερα...

Α.Σ. Χανίων

pdfΠρόσκληση 13[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13

pdfΠρόσκληση 12[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11

pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10

pdfΠρόσκληση 9[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9


Περισσότερα...

Α.Σ. Κάτω Ασιτών Ελαιοκομικών και Λοιπών Προϊόντων

pdfΠρόσκληση 14[Ανενεργή]

 pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14

pdfΠρόσκληση 13[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13

pdfΠρόσκληση 12[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11


Περισσότερα...

Λαικός Α.Σ. Παλαιοκήπου


Περισσότερα...

Α.Σ. Πηλίου Βορείων Σποράδων

pdfΠρόσκληση 20[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 20 

pdfΠρόσκληση 19[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 19

pdfΠρόσκληση 18[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18

pdfΠρόσκληση 17[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17


Περισσότερα...

Α.Σ. Παραγωγών Ελιάς και Αγροτικών Προϊόντων Αμαριανού Πεδιάδας

pdfΠρόσκληση 6[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6


Περισσότερα...

Α.Σ. Φρούτων, Λαχανικών, Σιτηρών, Ελαιολάδου Αμαλιάδας ''Εύφορη Γη''

pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11

pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10


Περισσότερα...

Α.Σ. Παλαιοχωρίου

pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα πρόσκλησης 10

pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα πρόσκλησης 9


Περισσότερα...

Α.Σ. Ελαιουργικός Σπαρτιάς


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Νέας Πραισσού

pdfΠρόσκληση 12[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11


Περισσότερα...

Α.Σ. Εμπάρου Ελαιοκομικών και Λοιπών Αγροτικών Προϊόντων

pdfΠρόσκληση 21[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 21

pdfΠρόσκληση 20 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 20

pdfΠρόσκληση 19 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 19

pdfΠρόσκληση 18[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18

 


Περισσότερα...

Α. Ελαιοκομικός Σ. Σκοπής


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Χρυσοπηγής

pdfΠρόσκληση 13[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13

pdfΠρόσκληση 12[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11

pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10

pdfΠρόσκληση 9[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9

pdfΠρόσκληση 8[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8

pdfΠρόσκληση 7[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7


Περισσότερα...

Α.Σ. Ελαιοπαραγωγών Θραψανού

pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10

pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9

pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλσης 8

 


Περισσότερα...

Α.Ε.Σ. Πιστοποιημένα Αγροτικά Προϊόντα Γαργαλιάνων "Ελαιώνας"

pdfΠρόσκληση 9[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9

pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8


Περισσότερα...

Α.Σ. Μεσολογγίου-Ναυπακτίας

pdfΠρόσκληση 16[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16

pdfΠρόσκληση 15[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15

pdfΠρόσκληση 14[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14

pdfΠρόσκληση 13[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13

pdfΠρόσκληση 12[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12


Περισσότερα...

Α.Σ. Κτηνοτρόφων και Ελαιοπαραγωγών Σφακίων

pdfΠρόσκληση 8[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8 

pdfΠρόσκληση 7[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7


Περισσότερα...

Α. Ελαιοαμπελουργικός Οπωροκηπευτικός Κτηνοτροφικός Σ. Μεσσαράς

pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10


Περισσότερα...

Α. Ελαιοκομικός Σ. Κρυών

pdfΠρόσκληση 13[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13

pdfΠρόσκληση 12[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Πηγής

pdfΠρόσκληση 18[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18

pdfΠρόσκληση 17[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17

pdfΠρόσκληση 16[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16


Περισσότερα...

Α.Σ. Ελαιοπαραγωγών Παναγιάς

pdfΠρόσκληση 12[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12


Περισσότερα...

Α.Σ. Ακρασίου

pdfΠρόσκληση 8[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8

pdfΠρόσκληση 7[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Β Ιεράπετρας


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Μαλλών


Περισσότερα...

Α.Σ. Γραμβούσας

pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Κριτσάς

pdfΠρόσκληση 26[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 26 

pdfΠρόσκληση 25[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 25

pdfΠρόσκληση 24[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 24

pdfΠρόσκληση 23[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 23

pdfΠρόσκληση 22[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλσης 22

pdfΠρόσκληση 21[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλσης 21

pdfΠρόσκληση 20[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλσης 20


Περισσότερα...

Α.Σ. Χουδετσίου

pdfΠρόσκληση 27 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 27

pdfΠρόσκληση 26 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 26

pdfΠρόσκληση 25 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 25

pdfΠρόσκληση 23 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 23


Περισσότερα...

Α.Σ. Μυλοποτάμου

pdfΠρόσκληση 33[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 33

pdfΠρόσκληση 32 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 32 

pdfΠρόσκληση 31 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 31 

pdfΠρόσκληση 30 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 30 

pdfΠρόσκληση 29 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 29 

pdfΠρόσκληση 28 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 28 


Περισσότερα...

Α.Σ. Αγίου Στεφάνου

pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16

pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ.Συκολόγου

pdfΠρόσκληση 25 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 25

pdfΠρόσκληση 24 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 24

pdfΠρόσκληση 23[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 23

pdfΠρόσκληση 22 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 22

pdfΠρόσκληση 21[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 21


Περισσότερα...

Α.Σ. Χάρακα

pdfΠρόσκληση 26 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 26

pdfΠρόσκληση 25 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 25

pdfΠρόσκληση 24 [Ανενεργή]  

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλσης 24


Περισσότερα...

Creta Green Agrofarm

pdfΠρόσκληση 16[Ανενεργή]

 pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16

pdfΠρόσκληση 15[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15

pdfΠρόσκληση 14[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14


Περισσότερα...

Πράσινη Ομάδα Μεσσάρας ΙΚΕ

pdfΠρόσκληση 21[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 21

pdfΠρόσκληση 20 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 20

pdfΠρόσκληση 19 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 19

pdfΠρόσκληση 18 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18


Περισσότερα...

Α.Σ. Πύργου

pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11

pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10


Περισσότερα...

Α.Σ. Αιγιών

pdfΠρόσκληση 25 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 25

pdfΠρόσκληση 24[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 24

pdfΠρόσκληση 23[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 23

pdfΠρόσκληση 22[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 22

pdfΠρόσκληση 21[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 21


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Αγγελώνας

pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5


Περισσότερα...

Α.Σ. Μολάων-Πακίων

 

pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10

pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9

 


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Παπαδιάνικων

pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10


Περισσότερα...

Α.Σ. Δαμανίων

 pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]

Περισσότερα...

Αγροτικός Συνεταιρισμός Νιπιδίτου

pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8


Περισσότερα...

Ελαιουργικός Α.Σ. Τυλισού


Περισσότερα...

Ενιαίος Οινοποιητικός Α.Σ. Σάμου

pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]  

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8 


Περισσότερα...

Α.Σ. Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου-Σελίνου

pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]

 pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8


Περισσότερα...

Α. Ελαιουργικός Σ. Λιμεναρίων


Περισσότερα...

Α. Ελαιοκομικός Σ. Μουζακίου

pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14

pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πόσκλησης 13

pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11 


Περισσότερα...

Α.Σ. Ξηροκαμπίου

pdfΠρόσκληση 8[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8

pdfΠρόσκληση 7[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7

pdfΠρόσκληση 6[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόκλησης 6


Περισσότερα...

Α.Σ. Καλυβίων-Σοχάς

pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10

pdfΠρόσκληση 9[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9


Περισσότερα...

Ε.Α.Σ. Λακωνίας Α.Ε.Σ.Α.Ε.

pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10


Περισσότερα...

Α.Ε.Σ. Αγίων Αποστόλων Βοιών

pdfΠρόσκληση 19[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 19

pdfΠρόσκληση 18[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18

pdfΠρόσκληση 17[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17

pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσλησης 16

pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15


Περισσότερα...

Α.Σ. Ανωγείων

pdfΠρόσκληση 12[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12

pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή] 

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11


Περισσότερα...

Α.Σ. Παλαιοπαναγιάς

pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10 

pdfΠρόσκληση 9[Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9


Περισσότερα...

Α.Σ. Συνετ. Κακόδικου


Περισσότερα...

 

 

 

Επιστροφή στην κορυφή