Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς

Οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης υποβάλλονται στις κατά τόπους Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών. Παραγωγοί που οι αιτήσεις τους για το έτος υποβολής αιτήσεων 2011 δεν παρουσιάζουν μεταβολές στοιχείων σε σχέση με τις αντίστοιχες για το έτος υποβολής αιτήσεων 2010 δύνανται από 24/01/2011 να υποβάλλουν την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2011 & δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 διαδικτυακά (on-line). 

Για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2011 χωρίς μεταβολές οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθήσουν τα ακόλουθα απλά βήματα:

α) να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opekepe.gr από οποιαδήποτε σημείο έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

β) ακολουθώντας τις παρεχόμενες οδηγίες να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και ακολούθως να την εκτυπώσουν σε δύο αντίγραφα και 

γ) να καταθέσουν υπογεγραμμένα, εντός 15 ημερών, τα αντίγραφα της αίτησής τους σε οποιοδήποτε γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του ΕΛΓΑ για επικύρωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Από 18/02/2011 είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2011 & δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 χωρίς μεταβολές στοιχείων σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έτους 2010 και τηλεφωνικά, καλώντας απευθείας από σταθερό τηλέφωνο το τετραψήφιο 1540. Εντός 15 ημερών από την τηλεφωνική υποβολή ο παραγωγός οφείλει να επισκεφτεί οποιοδήποτε γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του ΕΛΓΑ για να υπογράψει και να λάβει επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της δήλωσης καλλιέργειας ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής για το 2011.

Η μη έντυπη κατάθεση/επικύρωση αντιγράφου της αίτησης οδηγεί σε ακύρωση αυτής και απαιτεί την εκ νέου υποβολής της.

Από 21/03/2011 είναι δυνατή και η διαδικτυακή υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2011 & δήλωσης καλλιέργιας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 με μεταβολές αλφαριθμητικών στοιχείων σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης εμπορικού έτους 2010.

Παραγωγοί όμως που οι αιτήσεις τους για το 2011 παρουσιάζουν μεταβολές γεωχωρικών στοιχείων σε σχέση με τις αντίστοιχες αιτήσεις για το έτος υποβολής αιτήσεων 2010 υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά στις κατά τόπους Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Τόσο για τη διαδικτυακή όσο και για την τηλεφωνική υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2011 & δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 απαιτείται το ΑΦΜ του αιτούντος παραγωγού και ο μοναδικός αριθμός ειδοποίησης του εκκαθαριστικού του σημειώματος οικονομικού έτους 2009).

 

Οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης υποβάλλονται μέχρι και τη 15η Μαΐου εκάστου έτους. Στην περίπτωση που η 15η Μαΐου συμπίπτει να είναι Σάββατο ή Κυριακή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται για τη Δευτέρα που ακολουθεί.

 

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα ορθού υπολογισμού των δικαιωμάτων σας στο Τμήμα Διαχείρισης Μεταβολών Δικαιωμάτων, Συντήρησης Αρχείου Δικαιωμάτων & Διαχείρισης Εθνικού Αποθέματος της Δ/νσης Ενιαίας Ενίσχυσης & Διαχείρισης Δικαιωμάτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα), προσκομίζοντας το σύνολο των παραστατικών που, κατά την άποψή σας, τεκμηριώνουν το βάσιμο του αιτήματός σας.

 

Με την εξαίρεση της μεταβίβασης δικαιωμάτων με Φόρμα Νο 2, τα αιτήματα μεταβίβασης υποβάλλονται, ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα).

Τα αιτήματα μεταβίβασης με Φόρμα Νο 2 υποβάλλονται, επίσης ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή, στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

 

Μεταβίβαση δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή του έτους. Κάθε έτος στις πληρωμές λαμβάνονται υπόψη όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως τη 2α Απριλίου του έτους (ή όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη εγκύκλιο των μεταβιβάσεων για το συγκεκριμένο έτος).

Στην περίπτωση που η 2α Απριλίου συμπίπτει να είναι Σάββατο ή Κυριακή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται για τη Δευτέρα που ακολουθεί.

 

Θα πρέπει να ενημερωθείτε από την τελευταία εγκύκλιο των μεταβιβάσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τις ισχύουσες διατάξεις. Να επιβεβαιώσετε ότι ο μεταβιβαστής είναι κάτοχος δικαιωμάτων τα οποία έχει ενεργοποιήσει και για τα οποία έχει πληρωθεί.

Επίσης, να προσέξετε να συμπληρωθούν σωστά οι αιτήσεις μεταβίβασης και να υποβληθούν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εμπρόθεσμα. Η εγκύκλιος των μεταβιβάσεων είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (http://www.opekepe.gr).

 

Αφού συλλέξετε τα παραστατικά που απαιτούνται και σας ζητήθηκαν να τα αποστείλετε στην Υπηρεσία από την οποία σας ζητήθηκαν.

Αν έχετε απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις Περιφερειακές Δ/νσεις ή τα Περιφερειακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που είναι κοντά σας έχοντας μαζί σας την επιστολή, ώστε να σας εξηγήσουν σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβείτε.

 

Η πληρωμή των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης λαμβάνει χώρα, κατ’ έτος, την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης μέχρι και την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους (εκτός εάν με απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ παρασχεθεί η δυνατότητα πληρωμής προκαταβολών πριν την 1η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης).

 

Μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση επί της πληρωμής σας στις Περιφερειακές Δ/νσεις ή τα Περιφερειακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που είναι κοντά σας προσκομίζοντας τα παραστατικά που, κατά την άποψή σας, τεκμηριώνουν το βάσιμο της ένστασής σας.

 

Επιστροφή στην κορυφή