Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων

Πώς μπορώ να λάβω Βεβαίωση για φορολογική χρήση των ποσών που έλαβα από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ?

Από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ στο link: https://tax-attestation.opekepe.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας του taxisnet .

Από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ στο link: https://tax-attestation.opekepe.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας του taxisnet .

16245 προβολέςΑναρτήθηκε 4 χρόνια πριν

Ποια είναι τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Συναλλασσομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Συνεταιρισμό;

Για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε, ΕΑΣ ή Συνεταιρισμό απαιτείται: Αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία του…

Για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε, ΕΑΣ ή Συνεταιρισμό απαιτείται:

  1. Αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου θεωρημένη από  ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή:docΈντυπο Αίτησης
  2. Φωτοτυπία του τραπεζικού λογαριασμού -  ΙΒΑΝ
  3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από τη Δ.Ο.Υ. (Απλή φωτοτυπία)
  4. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης  ( Γ.Ε.Μ.Η. ) ή απλή φωτοτυπία του τρέχοντος καταστατικού.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση logistirioelegep@opekepe.gr

είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων

Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων

 Δομοκού 5 Αθήνα.  Τ. Κ. : 10445.     

1167 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Ποια είναι τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Συναλλασσομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για έναν φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση;

Για φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση απαιτείται:  Αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία του συναλλασσόμενου και θεωρημένη από ΚΕΠ ή άλλη…

Για φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση απαιτείται: 

  1. Αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία του συναλλασσόμενου και θεωρημένη από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή. docΈντυπο αίτησης
  2. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού - ΙΒΑΝ
  3. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ. για Ατομική Επιχείρηση.(Απλή φωτοτυπία)

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση logistirioelegep@opekepe.gr

είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων

Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων

Δομοκού 5 Αθήνα. Τ. Κ. : 10445

10823 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για πληρωμή κληρονόμων αποθανόντα δικαιούχου;

Προκειμένου να πληρώνονται οι κληρονόμοι των θανόντων δικαιούχων, θα πρέπει να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου…

Προκειμένου να πληρώνονται οι κληρονόμοι των θανόντων δικαιούχων, θα πρέπει να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου

2.Διαθήκη (όταν υπάρχει) ή πιστοποιητικό μη έκδοσης διαθήκης από το Πρωτοδικείο (όταν δεν υπάρχει διαθήκη)

3.Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

4.Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΜΕ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ, ΟΛΟΥΣ τους νόμιμους κληρονόμους, όπου να φαίνονται τα ονοματεπώνυμα και ο λογαριασμός

5.το ΑΦΜ του θανόντα.

Υπενθυμίζουμε ότι, προϋπόθεση για την πληρωμή των κληρονόμων,είναι να έχουν αποσταλεί τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ και να έχει απορριφθεί η πληρωμή.

1986 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Επιστροφή στην κορυφή