Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

Που ενημερώνεται ο παραγωγός για το αν δικαιούται την εξισωτική αποζημίωση;

Στις κατά τόπους Περιφερειακές Δ/νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και μέσω της ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΓΡΟΤΗ.  

Στις κατά τόπους Περιφερειακές Δ/νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και μέσω της ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΓΡΟΤΗ.

 

991 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Που μπορώ να πάρω πληροφορίες για προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης στα οποία μπορώ να ενταχθώ;

Για τα προγράμματα της Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.agrotikianaptixi.gr.  

Για τα προγράμματα της Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.agrotikianaptixi.gr.

 

531 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, μπορώ να τα επιστρέψω σε δόσεις;

Μπορούν να επιστραφούν τα χρήματα σε δόσεις, όταν υπάρχει ταμειακή βεβαίωση στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται οι οφειλές κατά Κ.Ε.Δ.Ε.…

Μπορούν να επιστραφούν τα χρήματα σε δόσεις, όταν υπάρχει ταμειακή βεβαίωση στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται οι οφειλές κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων).

 

608 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Πότε θα πληρωθώ για το πρόγραμμα των νέων αγροτών;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειάς σας προκειμένου να μάθετε εάν έχει σταλεί η πληρωμή σας…

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειάς σας προκειμένου να μάθετε εάν έχει σταλεί η πληρωμή σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να ζητήσετε τον αριθμό παρτίδας. Με τον αριθμό παρτίδας θα μπορέσει ο αρμόδιος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ να σας ενημερώσει για την πορεία της πληρωμής σας.

 

 

53112 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Πότε θα πληρωθώ για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα (Βιολογική Γεωργία/Κτηνοτροφία, Μείωση Νιτρορρύπανσης, Σπάνιες Φυλές κλπ);

Για πληρωμές μέχρι τα έτη 2016-2017 και εντάξεις που έγιναν το 2012-2013 θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης…

Για πληρωμές μέχρι τα έτη 2016-2017 και εντάξεις που έγιναν το 2012-2013 θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού σας προκειμένου να μάθετε εάν έχει σταλεί η πληρωμή σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να ζητήσετε τον αριθμό παρτίδας. Με τον αριθμό παρτίδας θα μπορέσει ο αρμόδιος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ να σας ενημερώσει για την πορεία της πληρωμής σας. Οι πληρωμές για εντάξεις μετά το 2017 γίνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Οι προκαταβολές πραγματοποιούνται έως το τέλος Νοεμβρίου του έτους που αφορά η Πρόσκληση. Η εκκαθάριση πραγματοποιείται μετά την λήξη των δεσμεύσεων και όχι μετά τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

 

 

26863 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Μητρώο Συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να συμμετέχω σε πρόγραμμα/Μέτρο της Αγροτικής Ανάπτυξης?

Για τη συμμετοχή στα Μέτρα της Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι πλέον απαραίτητη η εγγραφή στο Μητρώο Συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τη συμμετοχή στα Μέτρα της Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι πλέον απαραίτητη η εγγραφή στο Μητρώο Συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ

472 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Επιστροφή στην κορυφή