Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Που ενημερώνεται ο παραγωγός για το αν δικαιούται την εξισωτική αποζημίωση;

Στις κατά τόπους Περιφερειακές Δ/νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και μέσω της ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΓΡΟΤΗ.

 

#27

Επιστροφή στην κορυφή