Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Πότε πραγματοποιούνται οι επιτόπιοι έλεγχοι?

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Επιστροφή στην κορυφή