Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Πότε πραγματοποιούνται οι επιτόπιοι έλεγχοι?

Οι επιτόπιο έλεγχοι πραγματοποιούνται από 15/6 κάθε έτους έως το τέλος Οκτωβρίου. Ωστόσο μπορεί να πραγματοποιηθούν και αργότερα όταν πρόκειται για ειδικούς ελέγχους ή ελέγχους λόγω καταγγελιών.

Επιστροφή στην κορυφή