Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Πότε πραγματοποιούνται οι επιτόπιοι έλεγχοι?

0

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Posted 1 year agoαπό WebMaster
#5

Επιστροφή στην κορυφή