Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Δεν έχω στην κατοχή μου δικαιώματα οπότε δε δικαιούμαι να λάβω Ενιαία Ενίσχυση. Υποβάλω όμως Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης προκείμενου να λάβω την πρόσθετη ενίσχυση των βοοειδών και την Εξισωτική Αποζημίωση. Θα πρέπει να τηρώ την Πολλαπλή Συμμόρφωση;

ΝΑΙ.

Όλοι οι γεωργοί που υποβάλλουν αίτηση για άμεσες ενισχύσεις όπως η Ενιαία Ενίσχυση, η ειδική στήριξη ελαιολάδου, βοοειδών, αιγοπροβάτων και σκληρού σίτου, οι ενισχύσεις των μικρών νησιών Αιγαίου, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για βαμβάκι, σακχαρότευτλα και τομάτες μεταποίησης, οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης και εκρίζωσης αμπελώνων, καθώς και όσοι αιτούνται εξισωτική αποζημίωση, ενισχύσεις δασώσεων και αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, θα πρέπει να τηρούν την Πολλαπλή Συμμόρφωση.

Οι απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης καθορίζονται με την Κ.Υ.Α. 262385/21.4.10 (ΦΕΚ Β΄509) και περίληψή τους εκτυπώνεται με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.

Επιστροφή στην κορυφή