Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Δεν έχω στην κατοχή μου δικαιώματα οπότε δε δικαιούμαι να λάβω Ενιαία Ενίσχυση. Υποβάλω όμως Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης προκείμενου να λάβω την πρόσθετη ενίσχυση των βοοειδών και την Εξισωτική Αποζημίωση. Θα πρέπει να τηρώ την Πολλαπλή Συμμόρφωση;

ΝΑΙ. Όλοι οι γεωργοί που υποβάλλουν αίτηση για άμεσες ενισχύσεις όπως η Βασική και η Πράσινη Ενίσχυση, οι ενισχύσεις μικροκαλλιεργητών και νεαρής ηλικίας, η προαιρετικά συνδεδεμένη στήριξη, η ειδική ενίσχυση βάμβακος, οι ενισχύσεις των μικρών νησιών Αιγαίου και οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης και εκρίζωσης αμπελώνων, καθώς και όσοι αιτούνται εξισωτική αποζημίωση, ενισχύσεις δασώσεων, αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και βιολογικής γεωργίας - κτηνοτροφίας, θα πρέπει να τηρούν την Πολλαπλή Συμμόρφωση. Οι απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης καθορίζονται με την Κ.Υ.Α. 1791/74062/2.7.15 (ΦΕΚ Β΄1468), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Περίληψη των απαιτήσεων εκτυπώνεται με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Αναρτήθηκε 2 χρόνια πριν
#82207 προβολέςΕπεξεργάστηκε 1 χρόνο πριν

Επιστροφή στην κορυφή