Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για Εργασίες καθαριότητας στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το χρονικό διάστημα από 14-10-2011 έως 31-12-2011. 


doc ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή