Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με θέμα: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης–Νομαρχιακή Μονάδα Χανιών, στα Χανιά.»

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή