Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Κωδικός Διαγωνισμού: 128

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης/Συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία,στις Περιφερειακές Διευθύνσεις,στις Περιφερειακές Μονάδες και στις Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το ετός 2019

doc ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διάθεση Τεύχους Logo

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να κατεβάσετε το αρχείο.
Τα πεδία που σημειώνονται με (*) είναι υποχρεωτικά.

Παρακαλώ συμπληρώστε την επωνυμία σας (Νομικό Πρόσωπο) ή το Όνομά σας (Φυσικό Πρόσωπο)
Παρακαλώ συμπληρώστε την διεύθυνσή σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το τηλέφωνό σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το Φαξ εφόσον υπάρχει
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας
Παρακαλώ συμπληρώστε τον ΑΦΜ σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το επάγγελμά σας
Παρακαλώ συμπληρώστε τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας
Ημ/νία Συμπλήρωσης Φόρμας

Επιστροφή στην κορυφή