Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Εφαρμογή

 Νομοθετικό πλαίσιο των Μεταβιβάσεων Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

Περισσότερα...

Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2021


Περισσότερα...

Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2020


Περισσότερα...

Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2019


Περισσότερα...

Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2018


Περισσότερα...

 

Επιστροφή στην κορυφή