Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
×

Σφάλμα

A sequence has been discovered that could indicate a hacker attack. Your request can not be processed.

Eχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στην υποενότητα Δημόσια Διαβούλευση μέχρι τις 28/12/2015 συμπληρωματική πρόσκληση ενδιαφέροντος για αναγνώριση φορέων υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2016 - 2010


Κωδικός Διαγωνισμού: 98

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας (2016) ανά την επικράτεια, για την κεντρική Υπηρεσία και τις
περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Διάθεση Τεύχους Logo

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να κατεβάσετε το αρχείο.
Τα πεδία που σημειώνονται με (*) είναι υποχρεωτικά.

Παρακαλώ συμπληρώστε την επωνυμία σας (Νομικό Πρόσωπο) ή το Όνομά σας (Φυσικό Πρόσωπο)
Παρακαλώ συμπληρώστε την διεύθυνσή σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το τηλέφωνό σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το Φαξ εφόσον υπάρχει
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας
Παρακαλώ συμπληρώστε τον ΑΦΜ σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το επάγγελμά σας
Παρακαλώ συμπληρώστε τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας
Ημ/νία Συμπλήρωσης Φόρμας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 24-25 Νοεμβρίου το 21ο Mars Conference που συνδιοργάνωσε το Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG JRC) μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν η ανασκόπηση του πρώτου έτους μετά την εφαρμογή των κανονισμών της Νέας ΚΑΠ από τα Κράτη -Μέλη.
Στo συνέδριο συμμετείχαν εκτός από στελέχη του Οργανισμού, υψηλόβαθμα στελέχη του Ερευνητικού Κέντρου (JRC) και της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμπειρογνώμονες από τους Οργανισμούς Πληρωμών των Κρατών –Μελών και υποψήφιων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και στελέχη τεχνικών εταιριών που ασχολούνται με τη λήψη και τη φωτο ερμηνεία δορυφορικών εικόνων.

Κωδικός Διαγωνισμού: 97

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο:

  1. Συντήρηση, υποστήριξη και επέκταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος πληρωμών της Ενιαίας Αίτησης Εκμεταλλεύσης ( Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε) και την Διαχείριση των αιτήσεων για το έτος 2016 καθώς και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) και των Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων και
  2. Υποστήριξη και λειτουργία της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής του Internet Data Center ( I.D.C) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., παροχή υποδομής και υπηρεσιών D.R.S ( Disaster Recovery Site) και B.C.P (Business Continuity Plan)

Κωδικός Διαγωνισμού: 95

Κωδικός Διαγωνισμού: 93

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την <<Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Κεντρική Υπηρεσία,στις Περιφερειακές Δ/νσεις του καθώς και στις Περιφερειακές και Νομαρχιακές Μονάδες του>>

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει στους γεωργούς ότι στο πλαίσιο των ελέγχων που διεξάγει για την εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, ελέγχεται μεταξύ άλλων η διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών. 


Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καύση της καλαμιάς (από σιτηρά, ρύζι κλπ.) χωρίς να υπάρχει προηγούμενη άδεια, επιβάλλονται κυρώσεις επί των ενισχύσεων που αιτούνται οι γεωργοί. Οι κυρώσεις αυτές αφορούν στο σύνολο σχεδόν των ενισχύσεων (Βασική και Πράσινη Ενίσχυση, Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, Εξισωτική Αποζημίωση, Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα κ.α.). Για το λόγο αυτό καλούνται οι γεωργοί να μην προβαίνουν σε καύση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών τους, παρά μόνο εκτός των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 (Natura) και μόνο εφ’ όσον διαθέτουν προηγούμενη άδεια από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επιπροσθέτως, ανακοινώνεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει παραχωρήσει από το 2013 στη Δ/νση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης, ώστε να εντοπίζονται άμεσα οι νομείς / κάτοχοι των αγροτεμαχίων στα οποία εκδηλώνεται καύση της καλαμιάς, προκειμένου να κινείται η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεούται να αποστέλλει προς το taxis συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά τρίμηνο με το σύνολο των πληρωμών που αφορούν σε εντολές πληρωμής που εκδόθηκαν από 1/1/2014 έως 31/12/2014, ανεξαρτήτως έτους ενίσχυσης, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. 


Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υποβάλλει ήδη επιτυχώς τα τρία πρώτα τρίμηνα και εκκρεμεί η υποβολή του αρχείου του τέταρτου τριμήνου, λόγω τεχνικών προβλημάτων του taxis, τα οποία θα επιλυθούν το προσεχές διάστημα. Οι πληρωμές που έχουν περιληφθεί στα αρχεία των συγκεντρωτικών είναι οι ίδιες με τις αντίστοιχες των βεβαιώσεων εφορίας έτους 2014, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ( Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαιώσεων Εφορίας ποσών επιδότησης ).

Για πληροφοριακούς λόγους και για περαιτέρω ανάλυση των ποσών, οι δικαιούχοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ενότητα Διαδικτυακή Ενημέρωση Αγροτών για Πληρωμές , για το σύνολο των πληρωμών που έχουν Ημ/νία Εντολής Πληρωμής εντός του διαστήματος 1/1/2014 - 31/12/2014 (εξαιρούνται οι πληρωμές με αιτιολογία πληρωμής “Επιστροφή Φόρου Πετρελαίου”, όπου αρμόδια υπηρεσία για την πληρωμή είναι το ΥΠ.ΟΙ.Ο).

Επισημαίνεται ότι οι αγρότες ειδικού καθεστώτος έχουν περιληφθεί ως μη υπόχρεοι υποβολής, στο αρχείο των συγκεντρωτικών καταστάσεων που έχει υποβληθεί στο taxis με κωδικό (1).

"Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους των οποίων οι εκμεταλλεύσεις πλήττονται κατά καιρούς από διάφορες ζωονόσους, όπως πρόσφατα συνέβη με την οζώδη δερματίτιδα στα βοοειδή, ότι τα ζώα τα οποία θανατώθηκαν υποχρεωτικά εξαιτίας της εν λόγω ασθένειας, με σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, στοιχειοθετούν περιστατικά ανωτέρας βίας και συμμετέχουν κανονικά σε όλα τα καθεστώτα ενισχύσεων, όπως για παράδειγμα στη βασική ενίσχυση, εξισωτική αποζημίωση κλπ. Υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των διαφόρων καθεστώτων- προγραμμάτων (όπως πχ άδεια μετακίνησης, χωρητικότητα σταύλου κλπ).

Επιστροφή στην κορυφή