Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: • Οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες. • Διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων: φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου • Δήμοι και ενώσεις τους • Ενώσεις των ανωτέρω ωφελουμένων

Σκοπός του συγκεκριμένου υπομέτρου είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση, ανάπτυξη και η προστασία των δημοσίων και μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσής του ορεινού πληθυσμού και η ανάπτυξη του τουρισμού.

Tο δασικό οδικό δίκτυο προκειμένου να είναι προσπελάσιμο απαιτείται η συνεχής βελτίωσή του ενώ εξυπηρετεί κυρίως τους παρακάτω σκοπούς :

  1. Την εκμετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων, με την ευρύτερη έννοιά της, που περιλαμβάνει όλες τις συναφείς φάσεις από την αναδάσωση και καλλιέργεια των δασοσυστάδων μέχρι την συγκομιδή των δασικών προϊόντων.
  2. Την πρόσβαση προς στις υφιστάμενες τεχνικές εγκαταστάσεις όπως δασοφυλάκεια, παρατηρητήρια, δασικοί οικισμοί, κ.λ.π. εγκαταστάσεις μεταποίησης δασικών προϊόντων (η οδοποιία δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες του αντίστοιχου μέτρου του άρθρου 26), δασικά φυτώρια, εκτροφεία θηραμάτων, κ.λπ.
  3. Την εκμετάλλευση των λειτουργιών του δάσους που αναφέρονται τόσο στον τουρισμό και στην αναψυχή, που βρίσκονται εντός των δασικών περιοχών Την συγκομιδή (παραλαβή και μετατόπιση) των προϊόντων και κυρίως του ξύλου και ρητίνης και τη μεταφορά τους από τον τόπο υλοτόμησης μέχρι τους τόπους συγκέντρωσης ή τα κέντρα επεξεργασίας ή κατανάλωσής τους.
  4. Την διακίνηση του προσωπικού που ασχολείται με την διαχείριση και προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων από κάθε κίνδυνο.

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή