Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Ποια είναι τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Συναλλασσομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για έναν μεμονωμένο παραγωγό ή ατομική επιχείρηση;

0

Για μεμονωμένο παραγωγό ή ατομική επιχείρηση απαιτείται: 

  1. Αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία του συναλλασσόμενου και θεωρημένη από Αστυνομία, Δήμο, Κ. Ε. Π. ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία : docΈντυπο αίτησης
  2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ. Αν πρόκειται για Ατομική Επιχείρηση (Απλή φωτοτυπία)
  3. Βεβαίωση από Επιμελητήριο της περιοχής, αν πρόκειται για Ατομική επιχείρηση (αν πρόκειται για κατασκευή δημόσιων έργων Τεχνικό Επιμελητήριο) ή βεβαίωση από την Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που να βεβαιώνει ότι είναι αγρότης αν πρόκειται για μεμονωμένο παραγωγό.

Το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από Αστυνομικό Τμήμα, ΚΕΠ, Δήμο, ή άλλη Δημόσια αρχή

Posted 1 year agoαπό WebMaster
#14

Επιστροφή στην κορυφή