Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Ποια είναι τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Συναλλασσομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για έναν φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση;

Για φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση απαιτείται: 

  1. Αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία του συναλλασσόμενου και θεωρημένη από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή. docΈντυπο αίτησης
  2. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού - ΙΒΑΝ
  3. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ. για Ατομική Επιχείρηση.(Απλή φωτοτυπία)

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση logistirioelegep@opekepe.gr

είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων

Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων

Δομοκού 5 Αθήνα. Τ. Κ. : 10445

Αναρτήθηκε 5 χρόνια πριν
#1410453 προβολέςΕπεξεργάστηκε 3 χρόνια πριν

Επιστροφή στην κορυφή