Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Τι πρέπει να κάνω αν το αγροτεμάχιό μου είναι μη επιλέξιμο (κίτρινο);

Η διόρθωση της επιλεξιμότητας των αγροτεμαχίων γίνεται με Διοικητικές Πράξεις (αίτημα διόρθωσης) που υποβάλλονται μέσω των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για έγκριση ή όχι.

Επιστροφή στην κορυφή