Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Τι πρέπει να κάνω αν το αγροτεμάχιό μου είναι μη επιλέξιμο (κίτρινο);

Ο επανέλεγχος επιλεξιμότητας γίνεται με ηλεκτρονικό αίτημα του υποβάλοντα την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ή για τους online χρήστες μέσω ειδικής εφαρμογής. Αφορά έκταση που δηλώνεται προς ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης και παρουσιάζεται μη επιλέξιμη στο ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο (δηλαδή σε μη επιλέξιμο Αγροτεμάχιο Αναφοράς (Α.A) ή μη επιλέξιμο τμήμα Α.Α). Η ηλεκτρονική ένσταση γίνεται κατά την υποβολή της δήλωσης ή εντός προθεσμίας που ορίζει σχετική εγκύκλιος.

Αναρτήθηκε 5 χρόνια πριν
#18295 προβολέςΕπεξεργάστηκε 4 χρόνια πριν

Επιστροφή στην κορυφή