Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Πότε θα πληρωθώ για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα (Βιολογική Γεωργία/Κτηνοτροφία, Μείωση Νιτρορρύπανσης, Σπάνιες Φυλές κλπ);

Για πληρωμές μέχρι τα έτη 2016-2017 και εντάξεις που έγιναν το 2012-2013 θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού σας προκειμένου να μάθετε εάν έχει σταλεί η πληρωμή σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να ζητήσετε τον αριθμό παρτίδας. Με τον αριθμό παρτίδας θα μπορέσει ο αρμόδιος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ να σας ενημερώσει για την πορεία της πληρωμής σας. Οι πληρωμές για εντάξεις μετά το 2017 γίνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Οι προκαταβολές πραγματοποιούνται έως το τέλος Νοεμβρίου του έτους που αφορά η Πρόσκληση. Η εκκαθάριση πραγματοποιείται μετά την λήξη των δεσμεύσεων και όχι μετά τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

 

 

Αναρτήθηκε 5 χρόνια πριν
#2126520 προβολέςΕπεξεργάστηκε 3 χρόνια πριν

Επιστροφή στην κορυφή