Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προώθηση

Η άμεση και ταχεία πληροφόρηση και κυρίως η αποτελεσματική ανταπόκριση των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξυπηρέτηση των δικαιούχων παραγωγών αλλά και των συναλλασσόμενων με τον οργανισμό πολιτών αποτελεί βασικό προσανατολισμό λειτουργίας του οργανισμού. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το "Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ" επιδιώκοντας να συμβάλλει στην ορθολογικότερη και κατά συνέπεια αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναγκών των συναλλασσομένων.

 

Κατεβάστε το αρχείο με τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης. [docΑρχείο οδηγιών]

Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση από την Πέμπτη, 30/06/2011.

Η μη θεωρημένη βεβαίωση με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με αίτηση στο οικείο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ). Το πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ και η βεβαίωση για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, επικυρώνονται από τους προϊστάμενους των ΚΕΠΠΥΕΛ, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών.

Από τις αρχές Απριλίου 2013 ο ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετέχει ενεργά στο ερευνητικό πρόγραμμα «FIspace: Future Internet Business Collaboration Networks in Agri-Food, Transport and Logistics» το οποίο αποτελεί την Φάση ΙΙ της συνένωσης των ερευνητικών έργων SmartAgriFood και Finest και στοχεύει στην επέκταση των αποτελεσμάτων των έργων αυτών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα - Πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (FI.ICT-2011.1.8 Work Programme).

Επιστροφή στην κορυφή