Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης Έτους 2012

O ΟΠΕΚΕΠΕ, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 απόφασης, μετά την εξέταση των ενστάσεων προέβη στην έκδοση των καταστάσεων δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων για την Εξισωτική Αποζημίωση 2012 (Μέτρα 211 – 212 του ΠΑΑ 2007-2013). 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι η διαδικασία πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου που αφορά τους αγρότες για το 2013 (καλλιεργητική περίοδος 2012), από την αρμόδια τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ, ολοκληρώθηκε σήμερα 11.10.2013.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση με τίτλο:«Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση τον αγροτικό χώρο»
doc (.doc) pdf (.pdf) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

doc (.doc) doc (.pdf) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

doc (.doc) doc (.pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 23/10/2013 η εφαρμογή «Αίτηση για συμμετοχή στο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας» παρέμεινε ανενεργή για 24 ώρες. Για την διευκόλυνση των συμμετεχόντων θα δοθεί παράταση για την υποβολή των αιτήσεων. Η υποβολή παρατείνεται μέχρι τις 31/10/2013 και ώρα 10.00 π.μ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση με τίτλο:«Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση τον αγροτικό χώρο»
doc (.doc) pdf (.pdf) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

doc (.doc) doc (.pdf) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

doc (.doc) doc (.pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 23/10/2013 η εφαρμογή «Αίτηση για συμμετοχή στο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας» παρέμεινε ανενεργή για 24 ώρες. Για την διευκόλυνση των συμμετεχόντων θα δοθεί παράταση για την υποβολή των αιτήσεων. Η υποβολή παρατείνεται μέχρι τις 31/10/2013 και ώρα 10.00 π.μ.

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/rejections.asp) οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2013 τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα της διασταύρωσης των στοιχείων τους (λογαριασμός ΙΒΑΝ, ονοματεπώνυμο) με την Τράπεζα.

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/rejections.asp) οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2013 τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα της διασταύρωσης των στοιχείων τους (λογαριασμός ΙΒΑΝ, ονοματεπώνυμο) με την Τράπεζα.
Αν η διασταύρωση των στοιχείων έχει απορριφθεί, θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα απόρριψης και θα πρέπει να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες άμεσα, προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και η επόμενη διασταύρωση των στοιχείων με την τράπεζα να είναι επιτυχής.

Αν η απόρριψη αφορά τον Τραπεζικό τους Λογαριασμό (Κλειστός, Ανύπαρκτος, κτλ) θα πρέπει να απευθυνθούν στην Τράπεζα και να κάνουν τις σχετικές διορθώσεις, ή με διοικητική πράξη, μέσω των πυλών εισαγωγής των αιτήσεων, να διορθώσουν τον λογαριασμό τους στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2013. Το ίδιο θα πρέπει να πράξουν και στην περίπτωση «Διαφωνίας Ονόματος» με έλεγχο των σταθερών τους στοιχείων και διοικητική πράξη στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή αλλαγή αυτών στην τράπεζα (ανάλογα ποια στοιχεία είναι έγκυρα, όπως αποτυπώνονται στο Δελτίο Ταυτότητας).

Επί τη ευκαιρία της διασταύρωσης των στοιχείων πριν από την προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης 2013, εντοπίστηκε ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων δεν έχουν δηλώσει τον ΑΦΜ τους στην Τράπεζά τους, με αποτέλεσμα αυτό να δυσχεραίνει τους ελέγχους ταυτοποίησης. Κρίνεται χρήσιμο όλοι οι δικαιούχοι όλων των τραπεζών να προσέλθουν στο τραπεζικό τους ίδρυμα και να δηλώσουν στον λογαριασμό τους τον ΑΦΜ τους.

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:«Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια 30 φορητών δεκτών εντοπισμού θέσης (GPS)»
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διήμερη επίσκεψη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε πραγματοποίησε στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία από τον αντίστοιχο Οργανισμό Πληρωμών της Δημοκρατίας της Κροατίας, με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή κ. Ante Pezo, με σκοπό την μετάδοση τεχνογνωσίας και εμπειρίας από την υλοποίηση του προγράμματος LEADER και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας στην Ελλάδα. 


Τα στελέχη του Κροατικού Οργανισμού συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Γρηγόρη Αποστολάκο, τον Αντιπρόεδρο κ. Αλέξανδρο Οφίδη, και το Γενικό Δ/ντή κ. Κυριάκο Μπαμπασίδη, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τον τρόπο διαχείρισης και πληρωμής των προγραμμάτων των κοινοτικών ταμείων. Η κροατική αντιπροσωπεία στις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις της με τα μέλη της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την τεχνική κατάρτιση που της παραδόθηκε, και πρότεινε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, δίνοντας την ευκαιρία στην Ελλάδα να δώσει την τεχνογνωσία της και σε άλλα βαλκανικά κράτη.

Στην έναρξη της συνάντησης χαιρετισμό απεύθυνε η κα Δήμητρα Χαλικιά, αντιπρόεδρος του Οργανισμού και επικεφαλής των Δ/νσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι αρμόδιες για την πληρωμή των προγραμμάτων. Στα πλαίσια της επίσκεψης, η Κροατική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε αναλυτικά από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, για τον τρόπο υλοποίησης και εφαρμογής των προγραμμάτων κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, και από στελέχη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την πληρωμή των δύο προγραμμάτων. Εξαιρετικής σημασίας σημείο της συνάντησης ήταν η συζήτηση για το όραμα και τη στρατηγική και των δύο χωρών για την επόμενη προγραμματική περίοδο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2014-2020.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η Αναπτυξιακή Αιτωλική A.E. με στελέχη της, η παρέμβαση των οποίων ανέδειξε την πρακτική προσέγγιση των δράσεων, ικανοποιώντας απόλυτα το σκοπό της επίσκεψης της κροατικής αντιπροσωπείας για μια ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας αλλά και του αποτελέσματος των δύο δράσεων.

Εκ του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακοινώνει την έναρξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)» προϋπολογισμού 1.927.500,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης ομότιτλης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ :302037.


Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια όλης της πλατφόρμας υλικού εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη και λειτουργία του συνόλου των υποέργων της Πράξης, που δεν έχει συμπεριληφθεί διαφορετικά στις διακηρύξεις των υποέργων αυτών.Αναλυτικότερα,αντικείμενο του εν λόγω υποέργου αποτελεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία υποδομής «Νέφους» του νέου Κεντρικού Υπολογιστικού Κέντρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, το οποίο θα παρέχει υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων υποδομών υλικού και λογισμικού. Ο κόμβος φιλοξενίας πρόκειται να εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένο αυτοτελή χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης. Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την προσφορά υπηρεσιών οι οποίες θα καλύπτουν τις συνολικές ανάγκες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε σε υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ. Κύριος στόχος του έργου είναι :

  • η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
  • η επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας τόσο όσον αφορά
  • τα κόστη της προμήθειας υλικού
  • τα κόστη που αφορούν την λειτουργία του (ισχύ λειτουργίας & ψύξης εξοπλισμού, διαχείριση) και
  • τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ωφελούμενων τελικών αποδεκτών.


Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο προσδιορισμός και χρήση του κατάλληλου hardware, αλλά και του κατάλληλου έτοιμου λογισμικού που θα υποστηρίξει όλα τα πιο πάνω υποσυστήματα. Η υποδομή λογισμικού θα είναι καινούργια, λογικής Νέφους (private Cloud infrastructure) ενώ η υποδομή υλικού εξοπλισμού, θα αποτελείται από καινούργιο εξοπλισμό αλλά και τμήματα υπάρχοντος εξοπλισμού που είναι σχετικά πρόσφατης κατασκευής, όχι τεχνολογικά απαξιωμένος και μπορεί να αξιοποιηθεί στο νέο περιβάλλον.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12-11-2013. Τα τεύχη διακήρυξης είναι διαθέσιμα στον δικτυακό χώρο του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:«Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια 28 συσκευών αναγνώρισης (scanners) ηλεκτρονικής σήμανσης αιγοπροβάτων»
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακοινώνει την έναρξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)» προϋπολογισμού 1.927.500,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης ομότιτλης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ :302037.

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:« Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού Kerio»
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:« Προμήθεια δύο (2) συσκευών αναγνώρισης (scanners) ηλεκτρονικής σήμανσης αιγοπροβάτων» 
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για συμπληρωματικές υπηρεσίες του υποέργου «Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας» στο πλαίσιο της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)» ΟΠΣ 302037 
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστολή Προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ


doc Δελτίο Τύπου

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 262385/21.4.10 για την εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, οι γεωργοί που λαμβάνουν κοινοτικές ενισχύσεις, υποχρεούνται μεταξύ άλλων να τηρούν μητρώο εισροών και εκροών στην εκμετάλλευσή τους, το οποίο περιλαμβάνει και παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές, καθώς και ημερολόγιο εργασιών. 


Η παράβαση αυτής της υποχρέωσης, είναι από τις συχνότερα εντοπιζόμενες κατά τους ελέγχους Πολλαπλής Συμμόρφωσης και κάθε χρόνο εκατοντάδες γεωργοί υφίστανται μειώσεις επί των ενισχύσεών τους, λόγω αυτής της παράβασης. Για το λόγο αυτό, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανέλαβε την πρωτοβουλία να συντάξει ένα υπόδειγμα Μητρώου Εισροών – Εκροών, το οποίο στην αρχική του σελίδα περιλαμβάνει τα στοιχεία του γεωργού και τις οδηγίες συμπλήρωσης, και στις επόμενες διαθέτει πίνακες για την καταγραφή των εισροών φυτικής παραγωγής, των ζωοτροφών, των εκροών, καθώς και ημερολόγιο εργασιών. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του συνημμένου μητρώου, είναι ανεξάρτητη και δεν απαλλάσσει επ’ ουδενί το γεωργό από την υποχρέωση τήρησης του Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής, των Μητρώων Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης για τη Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου Μητρώου, Βιβλίου ή Στοιχείου απαιτείται από το Μέτρο 214 για τις Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις, καθώς και την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, γεωργικής, υγειονομικής, φορολογικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι αντίστοιχα μητρώα που τηρούνταν με βάση προϋπάρχοντα του συνημμένου υποδείγματα, γίνονται αποδεκτά για τον έλεγχο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και μπορούν να συνεχίσουν να τηρούνται αντί του παρόντος, εφ’ όσον παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής τουλάχιστον των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους πίνακες του συνημμένου. Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί μπορούν να εκτυπώνουν το υπόδειγμα του Μητρώου Εισροών – Εκροών από την ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Καθεστώτα Ενίσχυσης > Άμεσες Ενισχύσεις > Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης ή εναλλακτικά: Υπόδειγμα Μητρώου Εισροών-Εκροών

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:«Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»


doc ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

doc Διευκρίνιση

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:« «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες ελαιοχρωματισμού στο κτίριο της Περιφερειακής Μονάδας Κομοτηνής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»
doc ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:« Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες επισκευής δαπέδου στο κτίριο της Περιφερειακής Μονάδας Κομοτηνής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»
doc ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

doc Διευκρίνιση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), μετά την πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους 2012 προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας, προέβη στην έκδοση των καταστάσεων δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων από την συγκεκριμένη πληρωμή. 

Επιστροφή στην κορυφή