Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Περίληψη Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο : <<Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης/Συντήρησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού-Εξυπηρετητών (servers) και Χώρων Αποθήκευσης δεδομένων (SAN,MSA) από 01/02/2016 έως 31/01/2017>>

Κωδικός Διαγωνισμού: 1

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων Αιγαίου, καθώς και των χώρων αρχείου της Υπηρεσίας στις οδούς Αχαρνών 381 και Βερανζέρου 46, από 1/1/2016 έως 31/12/2016»

Στο ενημερωτικό δελτίο και την υπ' αριθμ. 105441/01.10.2015 εγκύκλιο θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος των μικρών καλλιεργητών το 2015. Στο καθεστώς εντάσσονται αυτόματα όσοι γεωργοί πληρούν τις προϋποθέσεις. 


Ο μικρός καλλιεργητής έχει την δυνατότητα απένταξης κάθε έτος, ειδικά για το 2015 καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης απένταξης είναι η 15η Οκτωβρίου 2015.

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/rejections.asp) οι γεωργοί που έχουν δηλώσει στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2015 τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα ενός από τους παραπάνω Ομίλους θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα της διασταύρωσης των στοιχείων τους (αριθμός ΙΒΑΝ, προσωπικά στοιχεία) με την Τράπεζα.


Αν η διασταύρωση των στοιχείων έχει απορριφθεί, ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα απόρριψης και πρέπει να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες άμεσα, προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και η επόμενη διασταύρωση των στοιχείων με την τράπεζα να είναι επιτυχής.

Αν η απόρριψη αφορά τον Τραπεζικό τους Λογαριασμό (Κλειστός, Ανύπαρκτος, κτλ) πρέπει να απευθυνθούν στην Τράπεζα και να κάνουν τις σχετικές διορθώσεις, ή με διοικητική πράξη, μέσω των πιστοποιημένων φορέων για την εισαγωγή των αιτήσεων, να διορθώσουν τον λογαριασμό τους στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015, έως την Παρασκευή 02/10/2015. Το ίδιο θα πρέπει να πράξουν και στην περίπτωση «Διαφωνίας Ονόματος» με έλεγχο των σταθερών τους στοιχείων και διοικητική πράξη στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή αλλαγή αυτών στην τράπεζα (ανάλογα ποια στοιχεία είναι έγκυρα, όπως αποτυπώνονται στο Δελτίο Ταυτότητας).

Επί τη ευκαιρία της διασταύρωσης των στοιχείων, εντοπίστηκε ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων δεν έχουν δηλώσει τον ΑΦΜ τους στην Τράπεζά τους, με αποτέλεσμα αυτό να δυσχεραίνει τους ελέγχους ταυτοποίησης. Κρίνεται χρήσιμο όλοι οι δικαιούχοι όλων των τραπεζών να προσέλθουν στο τραπεζικό τους ίδρυμα και να δηλώσουν ως συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων στον λογαριασμό τους τον ΑΦΜ τους.

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/rejections.asp) οι γεωργοί που έχουν δηλώσει στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2015 τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα ενός από τους παραπάνω Ομίλους θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα της διασταύρωσης των στοιχείων τους (αριθμός ΙΒΑΝ, προσωπικά στοιχεία) με την Τράπεζα.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι, ανεξάρτητα από τη δύσκολη συγκυρία των τελευταίων ημερών λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, ο Οργανισμός συνεχίζει απρόσκοπτα και ομαλά τις προγραμματισμένες εργασίες του.
Επίσης, ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται κανονικά η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2015 στις πύλες εισαγωγής μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ


ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ

Διήμερη επίσκεψη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε πραγματοποίησε στις 15 και 16 Ιουνίου 6μελής αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων από τον αντίστοιχο Οργανισμό Πληρωμών της Τουρκίας (ΤΚDK). 

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων Αιγαίου, καθώς και των χώρων αρχείου της Υπηρεσίας στις οδούς Αχαρνών 381 και Βερανζέρου 46, από 1/1/2016 έως 31/12/2016»

Επιστροφή στην κορυφή