Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης σας ενημερώνουμε ότι τα τεχνικά προβλήματα που είχαν προκύψει σχετικά με την εγγραφή του δικαιούχου στις online εφαρμογές:


Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης(ΕΑΕ2015) ή/και Αίτηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΜΔΒΕ), αποκαταστάθηκαν.

Επιστροφή στην κορυφή