Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν είναι δυνατή για σήμερα 23/04/2015 η εγγραφή δικαιούχου στις online εφαρμογές:


Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης(ΕΑΕ2015) ή/και Αίτηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΜΔΒΕ).

Επιστροφή στην κορυφή