Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Κωδικός Διαγωνισμού: 50

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:«Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ενός έτους»

2η Ανακοίνωση επι των προσωρινών πινάκων κατάταξης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 445 ανεργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση στον αγροτικό χώρο:
doc2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

pdf2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 445 άνεργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση στον αγροτικό χώρο :docΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το link εμφάνισης των προσωρινών αποτελεσμάτων είναι:ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 11/11/2013 από τις 14:00 μέχρι τις 19:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του Υπολογιστικού Κέντρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.


Για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα είναι ανενεργές οι διαδικτυακές εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετικά με την πρόσκληση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 445 ανέργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση στον αγροτικό τομέα, ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε ομαλά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων την 31η Οκτωβρίου 2013. 

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:


«Προμήθεια δώδεκα (12) πολυμηχανημάτων και οκτώ (8) τηλεομοιοτυπικών (φαξ) μηχανημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%»

docΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:«Διενέργεια διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρων γραφείου για τη στέγαση του Νομαρχιακού Γραφείου στο Μεσολόγγι»
docΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι εφαρμογές


 • Εκτύπωση Συνοπτικής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2012
 • Εκτύπωση Συνοπτικής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2011
 • Εκτύπωση Συνοπτικής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2010
 • Ενημέρωση των δικαιούχων για την Επιστροφή Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου (έτη 2011 και 2012)
 • Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαίωσης Εγγραφής ΜΑΑΕ και Βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη
 • Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαιώσεων Εφορίας 2012
 • Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαιώσεων Εφορίας 2011
 • Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη | Agro-Index
 • Ερωτήματα-παράπονα δικαιούχων κοινοτικών ενισχύσεωνΘα παραμείνουν ανενεργές μέχρι την αποκατάσταση τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε.

Οι υπόλοιπες ψηφιακές εφαρμογές θα παραδίδονται σταδιακά προς χρήση και θα είναι σε πλήρη λειτουργία μέχρι την Παρασκευή 25/10/2013.

Καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης Έτους 2012

O ΟΠΕΚΕΠΕ, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 απόφασης, μετά την εξέταση των ενστάσεων προέβη στην έκδοση των καταστάσεων δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων για την Εξισωτική Αποζημίωση 2012 (Μέτρα 211 – 212 του ΠΑΑ 2007-2013). 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι η διαδικασία πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου που αφορά τους αγρότες για το 2013 (καλλιεργητική περίοδος 2012), από την αρμόδια τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ, ολοκληρώθηκε σήμερα 11.10.2013.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση με τίτλο:«Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση τον αγροτικό χώρο»
doc (.doc) pdf (.pdf) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

doc (.doc) doc (.pdf) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

doc (.doc) doc (.pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 23/10/2013 η εφαρμογή «Αίτηση για συμμετοχή στο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας» παρέμεινε ανενεργή για 24 ώρες. Για την διευκόλυνση των συμμετεχόντων θα δοθεί παράταση για την υποβολή των αιτήσεων. Η υποβολή παρατείνεται μέχρι τις 31/10/2013 και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση με τίτλο:«Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση τον αγροτικό χώρο»
doc (.doc) pdf (.pdf) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

doc (.doc) doc (.pdf) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

doc (.doc) doc (.pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 23/10/2013 η εφαρμογή «Αίτηση για συμμετοχή στο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας» παρέμεινε ανενεργή για 24 ώρες. Για την διευκόλυνση των συμμετεχόντων θα δοθεί παράταση για την υποβολή των αιτήσεων. Η υποβολή παρατείνεται μέχρι τις 31/10/2013 και ώρα 10.00 π.μ

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/rejections.asp) οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2013 τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα της διασταύρωσης των στοιχείων τους (λογαριασμός ΙΒΑΝ, ονοματεπώνυμο) με την Τράπεζα.

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/rejections.asp) οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2013 τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα της διασταύρωσης των στοιχείων τους (λογαριασμός ΙΒΑΝ, ονοματεπώνυμο) με την Τράπεζα.
Αν η διασταύρωση των στοιχείων έχει απορριφθεί, θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα απόρριψης και θα πρέπει να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες άμεσα, προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και η επόμενη διασταύρωση των στοιχείων με την τράπεζα να είναι επιτυχής.

Αν η απόρριψη αφορά τον Τραπεζικό τους Λογαριασμό (Κλειστός, Ανύπαρκτος, κτλ) θα πρέπει να απευθυνθούν στην Τράπεζα και να κάνουν τις σχετικές διορθώσεις, ή με διοικητική πράξη, μέσω των πυλών εισαγωγής των αιτήσεων, να διορθώσουν τον λογαριασμό τους στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2013. Το ίδιο θα πρέπει να πράξουν και στην περίπτωση «Διαφωνίας Ονόματος» με έλεγχο των σταθερών τους στοιχείων και διοικητική πράξη στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή αλλαγή αυτών στην τράπεζα (ανάλογα ποια στοιχεία είναι έγκυρα, όπως αποτυπώνονται στο Δελτίο Ταυτότητας).

Επί τη ευκαιρία της διασταύρωσης των στοιχείων πριν από την προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης 2013, εντοπίστηκε ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων δεν έχουν δηλώσει τον ΑΦΜ τους στην Τράπεζά τους, με αποτέλεσμα αυτό να δυσχεραίνει τους ελέγχους ταυτοποίησης. Κρίνεται χρήσιμο όλοι οι δικαιούχοι όλων των τραπεζών να προσέλθουν στο τραπεζικό τους ίδρυμα και να δηλώσουν στον λογαριασμό τους τον ΑΦΜ τους.

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:«Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια 30 φορητών δεκτών εντοπισμού θέσης (GPS)»
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακοινώνει την έναρξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)» προϋπολογισμού 1.927.500,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης ομότιτλης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ :302037.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακοινώνει την έναρξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)» προϋπολογισμού 1.927.500,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης ομότιτλης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ :302037.


Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια όλης της πλατφόρμας υλικού εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη και λειτουργία του συνόλου των υποέργων της Πράξης, που δεν έχει συμπεριληφθεί διαφορετικά στις διακηρύξεις των υποέργων αυτών.Αναλυτικότερα,αντικείμενο του εν λόγω υποέργου αποτελεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία υποδομής «Νέφους» του νέου Κεντρικού Υπολογιστικού Κέντρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, το οποίο θα παρέχει υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων υποδομών υλικού και λογισμικού. Ο κόμβος φιλοξενίας πρόκειται να εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένο αυτοτελή χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης. Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την προσφορά υπηρεσιών οι οποίες θα καλύπτουν τις συνολικές ανάγκες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε σε υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ. Κύριος στόχος του έργου είναι :

 • η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
 • η επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας τόσο όσον αφορά
 • τα κόστη της προμήθειας υλικού
 • τα κόστη που αφορούν την λειτουργία του (ισχύ λειτουργίας & ψύξης εξοπλισμού, διαχείριση) και
 • τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ωφελούμενων τελικών αποδεκτών.


Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο προσδιορισμός και χρήση του κατάλληλου hardware, αλλά και του κατάλληλου έτοιμου λογισμικού που θα υποστηρίξει όλα τα πιο πάνω υποσυστήματα. Η υποδομή λογισμικού θα είναι καινούργια, λογικής Νέφους (private Cloud infrastructure) ενώ η υποδομή υλικού εξοπλισμού, θα αποτελείται από καινούργιο εξοπλισμό αλλά και τμήματα υπάρχοντος εξοπλισμού που είναι σχετικά πρόσφατης κατασκευής, όχι τεχνολογικά απαξιωμένος και μπορεί να αξιοποιηθεί στο νέο περιβάλλον.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12-11-2013. Τα τεύχη διακήρυξης είναι διαθέσιμα στον δικτυακό χώρο του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διήμερη επίσκεψη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε πραγματοποίησε στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία από τον αντίστοιχο Οργανισμό Πληρωμών της Δημοκρατίας της Κροατίας, με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή κ. Ante Pezo, με σκοπό την μετάδοση τεχνογνωσίας και εμπειρίας από την υλοποίηση του προγράμματος LEADER και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας στην Ελλάδα. 


Τα στελέχη του Κροατικού Οργανισμού συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Γρηγόρη Αποστολάκο, τον Αντιπρόεδρο κ. Αλέξανδρο Οφίδη, και το Γενικό Δ/ντή κ. Κυριάκο Μπαμπασίδη, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τον τρόπο διαχείρισης και πληρωμής των προγραμμάτων των κοινοτικών ταμείων. Η κροατική αντιπροσωπεία στις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις της με τα μέλη της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την τεχνική κατάρτιση που της παραδόθηκε, και πρότεινε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, δίνοντας την ευκαιρία στην Ελλάδα να δώσει την τεχνογνωσία της και σε άλλα βαλκανικά κράτη.

Στην έναρξη της συνάντησης χαιρετισμό απεύθυνε η κα Δήμητρα Χαλικιά, αντιπρόεδρος του Οργανισμού και επικεφαλής των Δ/νσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι αρμόδιες για την πληρωμή των προγραμμάτων. Στα πλαίσια της επίσκεψης, η Κροατική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε αναλυτικά από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, για τον τρόπο υλοποίησης και εφαρμογής των προγραμμάτων κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, και από στελέχη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την πληρωμή των δύο προγραμμάτων. Εξαιρετικής σημασίας σημείο της συνάντησης ήταν η συζήτηση για το όραμα και τη στρατηγική και των δύο χωρών για την επόμενη προγραμματική περίοδο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2014-2020.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η Αναπτυξιακή Αιτωλική A.E. με στελέχη της, η παρέμβαση των οποίων ανέδειξε την πρακτική προσέγγιση των δράσεων, ικανοποιώντας απόλυτα το σκοπό της επίσκεψης της κροατικής αντιπροσωπείας για μια ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας αλλά και του αποτελέσματος των δύο δράσεων.

Εκ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Επιστροφή στην κορυφή