Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Ξένοι Όροι

No questions yet.

A / a

No questions yet.

B / b

No questions yet.

C / c

No questions yet.

D / d

No questions yet.

E / e

No questions yet.

F / f

No questions yet.

G / g

No questions yet.

H / h

No questions yet.

I / i

No questions yet.

J / j

No questions yet.

K / k

No questions yet.

L / l

No questions yet.

M / m

No questions yet.

N / n

No questions yet.

O / o

No questions yet.

P / p

No questions yet.

Q / q

No questions yet.

R / r

No questions yet.

S / s

No questions yet.

T / t

No questions yet.

U / u

No questions yet.

V / v

No questions yet.

W / w

No questions yet.

X / x

No questions yet.

Y / y

No questions yet.

Z / z

No questions yet.

Επιστροφή στην κορυφή