Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ενημερώνουμε για το από 7/5/2019 Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, με το οποίο γνωστοποιεί ημερομηνίες κατά τις οποίες προγραμματίζονται εργασίες αναβάθμισης των δικτυακών της υπηρεσιών και συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη παρουσίαση προβλημάτων κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης των παραγωγών μέσω taxisnet.

  • Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 από τις 7:00 π.μ. έως τις 8:00 π.μ.
  • Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 από τις 15:00 έως τις 20:00
  • Σάββατο 11 Μαΐου 2019 από τις 8:00 έως την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στις 24:00

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Διεθνής Τιμή Βάμβακος
Ευρετήριο Όρων
Συχνές Ερωτήσεις
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
Ε.Σ.Π.Α.
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Διαύγεια | ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Ευρώπη σου
Reinforcing CAP
FIspace: Future Internet Business Collaboration Networks in Agri-Food, Transport and Logistics
Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία
Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Χάρτα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Νέα ΚΑΠ 2014-2020

Επιστροφή στην κορυφή