Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ολοκλήρωσε (24.9.20) τον υπολογισμό πληρωμής συνολικού ποσού 4.723.785,00 ευρώ για την κρατική ενίσχυση με τη μορφή της άμεσης επιχορήγησης στον τομέα ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ εξ αιτίας της πανδημίας του Κορονοϊού (COVID-19) σε συνολικά 866 δικαιούχους παραγωγούς. Οι ενισχύσεις θα πιστωθούν σταδιακά από σήμερα 25/9/20 στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Επιστροφή στην κορυφή