Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 01-03-2021 αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. 13638/01-03-2021 Εγκύκλιος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα. (pdf13638/01-03-2021 Εγκύκλιος)

Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα.

Επιστροφή στην κορυφή