Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε με επιτυχία στις 30/12/2010 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωση δαπανών και αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε ανήλθε στα 40.935.544,23 ευρώ εκ των οποίων η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 38.888.767,00 ευρώ.


Με την υποβολή αυτή υπερκαλύφθηκε ο στόχος της κάλυψης ν+2 του έτους 2010 κατά 10,5 εκατ. ευρώ και η επιστροφή της κοινοτικής συμμετοχής στη χώρα μας θα γίνει μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Επιστροφή στην κορυφή