Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε με επιτυχία στις 31/1/2011 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 1η δήλωση δαπανών και αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής έτους 2011, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013. 


Η δήλωση δαπανών αφορά τις πληρωμές που έγιναν σε δικαιούχους του προγράμματος από 16.10.2010 έως 31.12.2010. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε ανήλθε στα 154.756.332,90 ευρώ εκ των οποίων η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 120.727.471,5 ευρώ.

Επιστροφή στην κορυφή