Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την αριθμ. 16044/2.2.2011 Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ι. Κουτσούκος η προβλεπόμενη στο άρθρο 4, παρ.4 της αριθμ. 35235/26.4.2010 Κ.Υ.Α. ημερομηνία παράδοσης σύσπορου βαμβακιού σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις παρατείνεται έως τις 18.2.2011. 


Οι ποσότητες που θα παραδοθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θα ληφθούν υπόψη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον έλεγχο επιλεξιμότητας καταβολής της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος 2010.

Επιστροφή στην κορυφή