Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΥπΑΑΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις δύο πρώτες προκηρύξεις υποέργων της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο ‘Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eΥπΑΑΤ)’ στο ΕΠ ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’.


Οι δύο πρώτες προκηρύξεις αφορούν τα υποέργα:

-. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ YΠAAT ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, διάρκειας 34 μηνών και προϋπολογισμού 1.221.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και

-. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Ε.Σ.Ι.Τ., διάρκειας 33 μηνών και προϋπολογισμού 1.810.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Τα παραπάνω υποέργα συνεισφέρουν στην υλοποίηση στρατηγικών ψηφιακών στόχων του ΥπΑΑΤ για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών στον πολίτη-αγρότη και για την υλοποίηση ενός σημαντικού εργαλείου διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων, της ανάδειξης ανταγωνιστικών προϊόντων, της προστασίας των εγχώριων προϊόντων έναντι των ‘ελληνοποιημένων’ και της καταπολέμησης διατροφικών κερδοσκοπικών φαινομένων.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει δύο εβδομάδες. Τα σχέδια των προκηρύξεων είναι διαθέσιμα στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) όπου και δίνονται οδηγίες συμμετοχής στην εν λόγω ανοιχτή διαδικασία υποβολής παρατηρήσεων και προτάσεων. Μετά το τέλος της δημόσιας διαβούλευσης, τα υποέργα θα προκηρυχτούν άμεσα.

Επιστροφή στην κορυφή