Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

O ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι η ημερομηνία διενέργειας του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΥπΑΑΤ καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων» παρατείνεται και ορίζεται ως νέα ημερομηνία διενέργειας η 9η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.


Όλο το υλικό για τη συγκεκριμένη προκήρυξη παρέχεται στην ακόλουθη σελίδα.

Επιστροφή στην κορυφή