Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Στα πλαίσια των διαδικασιών εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ανακοινώνουμε την έναρξη λειτουργίας του ρόλου χρήστη «agent» σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής και διαχείρισης πλήθους ΑΦΜ.


Ο ρόλος απευθύνεται σε χρήστες οι οποίοι είτε στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών είτε κατόπιν συμφωνίας, έχουν αναλάβει την υποχρέωση εγγραφής περισσοτέρων του ενός παραγωγού (ΑΦΜ) όπως π.χ Αγροτικοί Σύλλογοι, Γεωργικοί Σύμβουλοι, Μελετητικά Γραφεία κλπ.

Αναλυτικές οδηγίες καθώς και το σχετικό εγχειρίδιο χρήστη είναι διαθέσιμα μέσα από τη σχετική ενότητα «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ – http://www.opekepe.gr/maae.asp.

Επιστροφή στην κορυφή