Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Στις 16/02/2012 έγινε πληρωμή της πρόωρης συνταξιοδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ποσού 8,297,766.17 € 2011 για 54.505 δικαιούχους.

Επιστροφή στην κορυφή