Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Καλούνται όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στα μέτρα 211 και 212 ( Εξισωτική Αποζημίωση ) του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το έτος 2012, να υποβάλλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έως και 15 Μαΐου 2012. 


Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση.doc ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή