Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ολοκληρώθηκαν από 31.05.2012 – 07.06.2012 οι πληρωμές δημοσίων έργων του μέτρου 125Α του ΠΑΑ 2007-2013 ύψους 1.265.261,19 € σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα 3.


xls ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Επιστροφή στην κορυφή